Allah bilir.

pak,akpak,aparkat,krakonat,pankart,çattpatt.

Bir adam daha ne kadar temizlenebilir ki ?

Reklamlar