III.gelmezsen,

kim demiş ki Sen kötüsün diye,halt etmiş!

I. terbiyesizligin lüzumu yok !

II. zamani gelince…

IV. adisin.

Reklamlar